Skryté víťazstvá roku 2023

Ján Adami

12/29/2023

Rok 2023 vo vinohrade

Keď uvažujem o udalostiach minulého roka, je ľahké zamerať sa na výzvy, ktoré preverili naše odhodlanie. Rok 2023 nás vo vinohrade postavil pred prekážky v podobe nepredvídateľného počasia. Kombinácia intenzívnych horúčav a silných zrážok viedla k vyššiemu výskytu chorôb, čo v konečnom dôsledku ovplyvnilo našu úrodu. Napriek týmto protivenstvám sme našli striebro v podobe nečakaného úspechu. Aj keď naša celková úroda mohla byť nižšia, ako sa očakávalo (20 percentná), kvalita hrozna, ktoré sa nám podarilo nazbierať, prekonala naše očakávania. Tento výsledok slúži ako silná pripomienka, že úspech často prichádza v nekonvenčných formách.

ERUPTED

Jedným z vrcholov roka bola naša účasť na prestížnom vinárskom podujatí Erupted v levickej synagóge 18 novembra. Na pôde tohto krásneho historického miesta sme mali možnosť predviesť naše naturálne vína spolu s váženými producentmi nielen z nášho regiónu, ale z celého Slovenska, Maďarska, Talianska, Francúzska. Zážitok bol nielen oslavou nášho remesla, ale aj šancou spojiť sa s kolegami nadšencami a profesionálmi z odvetvia. Atmosféru dotváral sláčikovský kvartet svojím nádherným hudobným vystúpením a neskôr na afterparty vystúpila drum and bass DJka B-Complex. Podujatie hodnotím 10/10. Paráda.

Z ULICE DO PIVNICE

Zúčastnili sme sa taktiež vinárskeho podujatia v obci Mýtne Ludany v Ludanských viniciach organizovaného OZ Na troch kopcoch Tekova a Hontu, ktoré malo svoj 6. ročník a je v regióne už obľúbenou tradíciou koncom augusta. Miestni vinári sa tu stretávajú ponúkajú svoje chladené vína spolu s delikátnym jedlom na pozadí skvelej atmosféry. Je to výborná príležitosť pre milovníkov vína zažiť to najlepšie z regiónu a zároveň si vychutnať príjemnú atmosféru. Popri týchto dvoch udalostiach sme sa zúčastnili mnohých ochutnávok, obecných slávností a súkromných ochutnávok.

Nový web

Okrem prác vo vinohrade a účasti na podujatiach sa nám tiež podarilo spustenie novej webovej stránky nášho vinárstva. Táto iniciatíva predstavuje významný krok vpred v našom úsilí spojiť sa s naším publikom a zdieľať náš príbeh so svetom.

Zhrnutie

Ako už bolo spomenuté, často máme tendenciu po čase prehliadať maličkosti či v našom vinohrade, práci, športe alebo osobnom živote a berieme ich ako rutinné udalosti. Preto, keď sa rok blíži ku koncu, chcem sa na chvíľu zamyslieť nad rokom 2023 a oceniť malé aj významné udalosti, ktoré ovplyvnili a vydláždili cestu do roku 2024. Preto keď obraciame svoj pohľad na vyhliadky do roku 2024, robíme to s pocitom očakávania a optimizmu.

Prajem Šťastný nový rok! :)

Ján Adami