Cesta historickými kamennými pivnicami Studenej Doliny

Ján Adami

3 min čítanie

Cesta historickými kamennými pivnicami Studenej Doliny

Historické kamenné pivnice Studenej Doliny v Leviciach sú nemými svedkami dávnych čias. Tieto podzemné zázraky pochádzajúce zo stredoveku boli kedysi neoddeliteľnou súčasťou zaniknutej osady Staré Levice. Dnes Vás chcem pozvať, aby ste sa vydali na cestu časom a preskúmali bohatú históriu a význam týchto starobylých pivníc.

Stredovek a turecké vojny

V roku 1556 sa podľa dobových dokumentov v jednej z týchto pivníc uskladňovalo vzácne panské víno. Toto obdobie poznačilo aj búrlivú éru tureckých vojen na Slovensku a priamo aj v Leviciach. Tieto podzemné priestory slúžili dvojakým účelom – nielen ako úložiská vín, ale aj ako sklad základných zásob potravín v neistých časoch.

Miestny život

Predstavte si časy, keď usilovní roľníci a oddaní vinohradníci hľadali oddych v priestoroch panskej krčmy. Toto historické miesto bolo svedkom nespočetných šarvátok a príbehov komunity. Taktiež tu fungovali aj viechy, kedy sa súkromné priestory miestnych vinohradníkov na štrnásť dní premenili na centrum, kde si mohli predávať vína z vlastnej produkcie. Viechy neboli otvorené počas celého roka. Platili určité obmedzenia, kto a kedy mohol či nemohol ponúkať víno.

Miznúce dedičstvo

Z pôvodných 34 pivníc vytesaných do tufového sopečného podložia, zostal v aktívnej službe len zlomok. Títo preživší naďalej vystupujú ako nositelia a strážcovia kultúrneho odkazu a spájajú súčasnosť s minulosťou. Naša pivnica určená na uskladnenie vína je jedným z hrdých dedičov tohto odkazu.

Zloženie tufu a termoregulačné zázraky

Jedinečné zloženie tufu, vulkanickej horniny, dáva týmto pivniciam výnimočné termoregulačné vlastnosti. Bez ohľadu na vonkajšiu teplotu, či už počas mrazivých dní kedy teplota klesne hlboko pod nulu, alebo horúcich letných dní , si interiér pudržiava stálu teplotu 10 °C. Táto inherentná vlastnosť sa ukázala ako neoceniteľná pri skladovaní a konzervovaní vín.

Keď vstúpime do našej pivnice, nevstúpime len do priestoru na uskladnenie vína, ale ponoríme sa do živej histórie Studenej Doliny. V týchto kamenných múroch rezonujú ozveny stredoveku, húževnatosť miestnej komunity a remeselná zručnosť vinohradníkov.

Pozvánka na súkromnú degustáciu

Predstavte si stretnutie medzi týmito stenami, kde je vzduch naplnený príbehmi z minulých storočí a podstatou vinárskeho odkazu nášho regiónu. Ak máte záujem o degustáciu – kontaktujte ma na tel. č.: 0902762718 alebo e-mail : adamiwinery@gmail.com